magnify

ABC podatków w Polsce

5Podatek opłacać można w różnych formach i z różnych tytułów. Obowiązuje zasada, że wszystkie przychody, które nie są zwolnione z opodatkowania poprzez szczególne przepisy prawa lub od których zaniechano poboru podatku lub nie podlegają opodatkowaniu – muszą być wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym. Serwis podatek-pit.pl pomoże ci w rozliczeniu rocznym.

Podatnik ma do wyboru:

  • opodatkowanie według skali (obecnie 18% i 32%)
  • opodatkowanie podatkiem liniowym (19%)
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%)
  • kartę podatkową (wysokość podatku zależna od ilości zatrudnionych pracowników i wielkości działalności)

Wybór metody opodatkowania zależny jest od uzyskiwanych przychodów:

  • opodatkowanie według skali dotyczy wszystkich tych przypadków, które nie są objęte zasadami szczególnymi, wskazanymi poniżej
  • opodatkowanie liniowe wybrać mogą przedsiębiorcy, nie skorzystają oni jednak z większości ulg podatkowych
  • opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dotyczy osób fizycznych oraz spółek cywilnych i jawnych z tytułu działalności gospodarczej lub też rozliczania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (nie rozlicza się tu kosztów uzyskania przychodów)
  • opodatkowanie kartą podatkową dotyczy osób fizycznych oraz spółek cywilnych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (jest to ryczałt bez kosztów uzyskania)
  • pewne źródła przychodów SA opodatkowane ryczałtowo – obowiązuje stawka 19% – kapitały pieniężne rozliczane poza działalnością gospodarczą, sprzedaż nieruchomości i praw do nieruchomości